BECHOL LASHON – קול הספרים

Schermata 2014-06-29 alle 20.08.16Sarah Kaminski, University of Turin

נגה הנבלנית עוזבת את הולנד וחוזרת לישראל כדי להיות לצד משפחתה ברגע חשוב שבו אמה האלמנה שוהה לתקופת ניסיון של שלושה חודשים בבית אבות בתל אביב. המקום נעים ומהודר ותחושת הזמן בסיפור נעצרת בין קירות הדירה הקטנה המארחת את האם. האח “חוני” מבקש שהאם תחייה קרוב אליו במעין מעגל מוגן ולא תחזור אל ביתה הרחוק שבירושלים. נגה החיה ב”כפר הגלובלי” משתכנת בדירת אמה, בבניין שעם חלוף השנים הפך לחרדי, וכדי להתפרנס ולהעביר את הזמן היא ממלאת תפקיד של “ניצבת” באופרה ובסרטים.

וכך לתקופת זמן פסוקה היא מוותרת על הנגינה, לא דואגת למעמדה בתזמורת ומהרהרת בחייה. היא בת 42, גרושה ללא ילדים ובהחלט מודעת להיותה חריגה בנורמטיביות המקומית המייחסת חשיבות עילאית להורות. א. ב. יהושע רוקם מערכות יחסים דיאלקטיות בין האם לבניה, בין אח לאחות ובין הגיבורה למאהבים מהעבר וכאלה המנסים להכנס לחייה של ונוס-נגה בהווה. כיוון שהסיפור נעים ושוטף מקפיד א. ב. יהושע שלא להכביד על הקורא בסימבוליזם מתוחכם אלא מאפשר לו לקרוא יצירה לכאורה פשוטה, באווירה של שנות השמונים שבה מעמד האישה ועצמאותה היוו נושא מרכזי. משחולפים שלושת חודשי הניסיון עוזבים הגיבורים את המעגל שנכפה עליהם וכל אחד מהם חוזר למקומו הנכון. האם מסרבת לחיות ב”דיור מוגן” בעיר הסואנת ת”א, נגה תחזור לנגן בתשוקה בנבל המחכה לה בהולנד והאח חוני, נשאר כהרגלו במעגל המסמן את קיומו.

עוד ספר נפלא של א. ב. יהושע.

א. ב. יהושע, הניצבת, הספרייה החדשה, 2014