BECHOL LASHON קול הספרים

Schermata 2014-06-29 alle 20.08.16Sarah Kaminski, Università di Torino

ארון הספרים היהודי זוכה בשנים האחרונות לימי חסד, ומדפיו מתמלאים בספרים שאינם בהכרח ספרי קודש, ליקוטי מדרשים או פסקי הלכה. העושים במלאכת הכתיבה בקיאים בכתבי חסידים, בתולדות כותבים יודעי חן וחכמי המשניות, אך כתיבתם משקפת גישה חילונית, שמטרתה להעניק לנו כמה שעות של קריאה מהנה, למשל בדרך להודו.
ספרו של חיים באר אל מקום שהרוח הולך מוביל את הרב הצדיק מהחצר המפוארת והעשירה שהקים לו ולאשתו בבני ברק אל פסגות ההרים בטיבט, כדי לפגוש את היאק המופלא הרועה בכרי הדשא המזכירים את גן העדן האבוד. הרב יוצא לדרך הארוכה כצליין המבקש להיפגש עם נשמת ‘היהודי המופלא’, אחד מאבות אבותיו אשר נשמתו נתגלגלה בגופו של היאק. ירידה לשם עליה או עליה לשם ירידה? לקורא פתרונים.
כשקראתי את הספר נזכרתי בספרו של מרטין בובר גוג ומגוג שנכתב בשנת 1941, כאשר העולם החל בהשמדה האפוקליפטית של היהודים. מרטין בובר מייחל להידברות ולפשרה, כדי לזכות שוב בדיבור האלוהי. [חסר חלק המסביר על איזה רקע מדבר הספר] החסידים חשבו שאת מלחמת גוג ומגוג, המהפך הנורא שיביא לסוף הימים, ינהל המצביא הערל נפוליאון בונפרטה. אבל אז, כמו היום, ברור שאת הגאולה לא תביא המלחמה ולא הציפייה למשיח, אלא התשובה והדיאלוג שאחרי המפץ.
בובר בסגנונו הקלאסי ובאר בשפתו העשירה והעכשווית מספרים לנו שהדרך חזרה מהרי טיבט למציאות היום יומית היא הקשה מכולן.