BECHOL LASHON – קול הספרים

Schermata 2014-06-29 alle 20.08.16Sarah Kaminski, University of Turin

1938, מען לא ידוע.
ספר קטן,
כ-75 דפים ובהם התכתבות בין שני חברים, שותפים לעסקים. הראשון יהודי אמריקאי והשני אמריקאי ממוצא גרמני שחזר לארץ מולדתו והופך תוך זמן קצר לנאצי נלהב ומעריץ גדול של ה״פירר שלנו״. גם היום כדאי לקרוא את חליפת המכתבים המוקיעה את הגזענות והאטימות כלפי הזולת. המחברת האמריקאית קרסמן טיילור, מדייקת, לא סולחת ומתריעה: כל אחד מאיתנו עלול להיות נאצי קטן.
מען לא ידוע, זמורה ביתן, 2001