moked/מוקד

il portale dell'ebraismo italiano

BECHOL LASHON – קול הספרים

Schermata 2014-06-29 alle 20.08.16Sarah Kaminski, University of Turin

וכיוון שאנו מצווים לספר ביציאת מצריים, כולנו מקשים קושיות ומזכירים את עשר המכות ושותים בשמחה ארבע כוסות, משום שאין כמו היין לשמח לבב אנוש. ברם מעטים ממשיכים בקריאה לאחר הקניידלך האשכנזיים או מרק “דיינו” האיטלקי אליו נוסף טלה, ארטישוקים צעירים והמון תות שדה. אך לא נהוג בכל הבתים להוסיף את החלק היפהפה של הקריאה, המוקדש לשיר השירים, אשר לפי המסורת נכתב ע”י המלך הישיש שלמה ואו ע”י החכם מכל אדם, קהלת מקהיל העם. לכל עדה מסורת משלה, אבל אצלינו קוראים את המגילה בסוףShirHashirimNew הסדר כשיר הלל לחג האביב, האהבה והטבע. וקרוב האל אל השיר, כייוון שאם נשנה את סדר האותיות נמצא ש…ישראל משמעו גם שיר- אל.
חג שמח