moked/מוקד

il portale dell'ebraismo italiano

BECHOL LASHON – קול הספרים

Schermata 2014-06-29 alle 20.08.16By Sarah Kaminski, University of Turin

ספרה המוכר למדי של רות בונדי, השליח, על חייו של אנצו סרני יצא בעברית בהוצאת עם עובד כמעט לפני חמישים שנה ועדיין הוא אחד מהספרים המונומנטאליים על חייו של האיש המופלא הזה שעלה מאיטליה בצעירותו לארץ ישראל המנדטורית עסק בהתיישבות, פילוסופיה, ציונות, איכות המזון בחדר האוכל של הקיבוץ, שמירה ושיתוף פעולה עם ערביי המקום. בהיותו בן ארבעים הוצנח עם חמישה אנשי הבריגדה היהודית, יחד עם חנה סנש, באיטליה ועקבותיו נעלמו במחנה דכאו שבגרמניה.
הספר תורגם לאיטלקית ויצא במהדורה חדשה ומעודכנת, גם מבחינת המידע ההיסטורי עבור הוצאה קטנה בצפון איטליהEnzo Sereni. עבודת התרגום והעריכה ערכה כשנתיים והספר צויין ע”י נשיאה הקודם של הרפובליקה האיטלקית, גורגיו נאפוליטנו. ספר שמצרף היסטוריה יהודית, איטלקית וישראלית בביוגרפיה אחת
תרגום ועריכה: מריה תרזה מילאנו ושרה קמינסקי

Ruth Bondi, L’emissario, Le Chateau, 2012