moked/מוקד

il portale dell'ebraismo italiano

BECHOL LASHON קול הספרים

Schermata 2014-06-29 alle 20.08.16By Sarah Kaminski, University of Turin

האם אנחנו מכירים או מתעניינים בתרבות הדתית של ״האחרים״.? ולא מדובר באיסלם שבו דן כעת כל העולם אלא בדת הנוצרית. האם לא הגיע הזמן להבין ולהכיר את הרקע ההיסטורי, מיהו ישו היהודי, במה עוסקים ספרי האוונגליון ולהגדיר ביתר דיוק את יחס הנצרות ליהודים לאורך אלפיים שנות היסטוריה.
כל שנה ב-5 לדצמבר נערך מפגש בין דתי, נוצרים קאתוליים, פרוטסטנטים ויהודים חרדים וחילונים במנזר קמלדולי שבקרבת העיר ארצו (איטליה). במבנה האבן היפה המוקף יער עד ונחלים, נדון השנה במקורות המשותפים לשתי הדתות עם התייחסות מיוחדת לאמהות התרבות המערבית: מרים ואסתר. קריאה אחרת של גיבורות בתנ״כcamaldoli