BECHOL LASHON קול הספרים

Schermata 2014-06-29 alle 20.08.16שני ספרים שהתפרסמו בעת האחרונה מתווים שני מסלולים מקבילים, הנוגעים לא נוגעים אחד בשני: האחד הוא ספרה של כלת פרס ישראל, הפרופ’ אניטה שפירא, “ככל עם ועם” שיצא לאור השנה ומתווה את דרך המפעל הציוני מימי העלייה הראשונה ועד שנת אלפיים, שנים בהן התגבש הלאום הישראלי תוך שינויים עמוקים שנגרמו עקב משברים פוליטיים קשים, מלחמות צודקות ופחות צודקות, ובעיקר בעקבות קליטת העלייה ההמונית, שייצגה את האתגר המרכזי לציונות המודרנית. הסטוריה כתובה בבהירות ובניסוח נעים ולא אקדמי מדי

לפני שנה פירסם מאיר שליו את הרומן הנפלא, “שתיים דובים”, עוד אבן צבעונית לפסיפס המתאר את ארץ ישראל וההתישבות מימי העלייה השנייה ועד היום. סיפור אהבה ומתח, סיפור ציוני אנושי על רצח ומשפחה, הממלא את החללים שמותיר התיאור ההסטורי.

ככל עם ועם – ישראל 2000-1881, אניטה שפירא, הוצאת מרכז זלמן שזר, ,2014 502 עמ’

שתיים דובים, מאיר שלו, הוצאת עם עובד, 369 עמ’

Sarah Kaminski, Università di Torino