BECHOL LASHON עברית – קול הספרים

Schermata 2014-06-29 alle 20.08.16Sarah Kaminski, University of Turin

בכל שנה בסוף אוקטובר מתנהל בטורינו “סלון הטעם”, עם מאות דוכנים המציעים מיני אוכל שיחודם בהיותם טבעיים, קשורים אמיצות למסורת חקלאית עתיקה או מחודשת ומקדמים תרבות קולינארית שאינה נחלת מביני דבר בלבד. וכך בין גריסיני מפיימטונה להרינג מנורבגיה חשבתי על ספרה של קלאודיה רודן על האוכל היהודי. “הפוך בה והפוך בה וכולה בה”, כל מטעמי היהדות וסיפורי הקהילות בספר אחד. אולי כדאי לערוך יריד בין לאומי לאוכל יהודי?י

קלאודיה רודן, ספר הבישול היהודי – מזרח ומערב, מודן, 1998